Časté otázky klientů

Na základě dlouhodobých zkušeností jsme vytvořili seznam často kladených otázek z problematiky prodeje nemovitostí. V případě, že jste nenašli odpověď, anebo odpověď nebyla vyčerpavající, prosím, neváhejte nás kontaktovat emailem office@reality-czech.cz případně prostřednictvím formuláře na tomto webu, nebo telefonicky dle kontaktů uvedených na těchto stránkách.

Zodpovězené otázky:

Jak vybrat správnou realitní kancelář pro zajištění prodeje Vaší nemovitosti?

Pokud se právě zamýšlíte nad prodejem své nemovitosti, doporučujeme postupovat velmi obezřetně. Řada z nás má v nemovitostech uloženy celoživotní úspory a takovouto transakci uskutečňuje mnohdy i poprvé v životě. Opatrnost je tedy namístě. Níže je několik pravidel, kterých byste měli dbát:
•    Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří, kanceláří na „dobré adrese“ a podle doporučení vašich přátel. Vyhýbejte se jednotlivcům a realitním kancelářím, slibujícím fantastické služby a ceny (např. rychle a za největší cenu, atd..)
•    Navštivte osobně danou realitní kancelář a všímejte jednání všech pracovníků realitní kanceláře, vybavení kanceláří, celkové pracovní atmosféry. Prozradí Vám to více, než jakákoli reklama.
•    Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou jste si vybrali.
•    Uzavřete s realitní kanceláří smlouvu o zprostředkování. Před jejím uzavřením ale vše pečlivě zvažte. Žádná solidní realitní kancelář Vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí a hlavně k podpisu. Uzavírejte jen takovou zprostředkovatelkou smlouvu, ve které jsou veškerá znění srozumitelná, možnost ukončení smlouvy, termíny a provize. V případě pochybností si vyberte jinou realitní kancelář, a nebo si vyžádejte před podpisem konzultaci svého právníka. Správný makléř neprodává nemovitost bez písemné dohody s prodávajícím a poskytne Vám vždy komplexní služby spojené s bezplatným poradenstvím, právním servisem či celkovým převodem nemovitosti.
•    Po zvážení všech uvedených faktorů a po Vašem rozhodnutí pro danou realitní kancelář je také velice důležité Vaše jednání - jednejte i Vy s danou realitní kanceláří seriózně - vzájemná důvěra je základem pro dobrý obchod!
Pro více informací či domluvení nezávazné konzultace nás můžete kontaktovat na tel. 604 880 596 či mailem office@reality-czech.cz.

Co je to exkluzivní (výhradní) smlouva na prodej nemovitosti?

Úspěšnost prodeje u exkluzivních smluv je mnohem vyšší, než je tomu u neexkluzivních. Je tomu tak proto, že realitní kanceláře, které nemají uzavřenou s majitelem exkluzivní smlouvu, vědí, že nemovitost nabízí například i 5 dalších realitních kanceláří. Provizi dostane ale jen jedna. Tomu pak odpovídá jejich úsilí. Exkluzivní smlouva u naší společnosti však neomezuje majitele prodat svoji nemovitost jeho přímému zájemci, kterého si sám opatřil. To u jiných realitních kanceláří není běžné.

Chci stanovit nejlepší prodejní cenu. Jak mám postupovat?

Správná prodejní cena znamená nejlepší možnou reálně obchodovatelnou (tržní) cenu na trhu v danou dobu. Určení správné prodejní ceny není jednoduchá záležitost. Ani odborník za jistých okolností nemusí správně určit tržní cenu. Nemovitosti nejsou komodity, u kterých se dá určit cena na základě toho, že v blízkém okolí někdo prodal obdobnou nemovitost. Relativně dobře je možné určit prodejní cenu u bytů v panelových domech na sídlištích (kde existuje řada dalších obdobných bytů prodaných či nabízených), podstatně složitější je situace například u domů, kde je každá nemovitost do velké míry specifická. Velmi pak záleží na zkušenostech makléře případně na jeho schopnostech obstarat si kvalitní podklady pro posouzení. Stanovení tržní ceny není průměrem cen nalezených nemovitostí na internetu! Taky není pravda, že ceny nemovitostí uváděné na internetu jsou i tržními cenami. Reálně realizované ceny při prodeji se většinou více či méně liší od cen nabídkových. Nemovitosti, které měly „správou“ cenu, zpravidla na internetu už nabízeny nejsou, protože byly prodány :) .

Jak vysoká je odměna realitní společnosti?

U prodejů nemovitostí se výše odměny se stanovuje individuálně pro každou nemovitost. Obvykle je rozmezí 3% až 10% z ceny nemovitosti, v úvahu se bere především výše nákladů na vhodnou propagaci nabídky, vzdálenost nemovitosti a také zda je požadovaná cena za nemovitost sjednána jako reálná, tzn. zda je předpokládán brzký prodej, nebo prodávající chce jen otestovat možnost prodat nemovitost za vyšší než reálnou (tržní cenu) a návratnost vložené investice realitní kanceláře je tak značně zpochybněna. Standardem je, že na odměnu má realitní společnost nárok až v okamžiku skutečného zprostředkování převodu nemovitosti. Do té doby jsou náklady na přípravu zakázky (pořízení fotodokumentace, schůzky), propagaci nemovitosti (inzerci), konání prohlídek v režii realitní kanceláře.

Mohu prodat nemovitost, i když ještě není splacený hypoteční úvěr a na nemovitosti tak vázne zástava banky? (Koupili jsme nemovitost na hypotéku, tato nemovitost je tedy zatížená na základě této hypotéky zástavou. Nyní máme finanční potíže a z toho důvodu uvažujeme o prodeji.Můžeme nemovitost prodat, když na ní vázne zástava ve prospěch banky?)

Ovšem, je to celkem běžná situace. Nemovitost na úvěr pořizuje i množství našich klientů. Takovou nemovitost lze prodat, převádět lze s hypotékou (se souhlasem dotyčné banky), případně je možné hypoteční úvěr předčasně vyplatit. Důležité je zjistit, jaké možnosti umožňuje Vaše hypoteční smlouva.
• je tedy nutné oslovit Vaší banku, v jejíž prospěch je nemovitost zastavena a vyžádat si aktuální výši závazku z nesplaceného úvěru k datu předpokládaného prodeje a souhlasu s předčastným splacením hypotečního úvěru.
• Stanovisko by mělo obsahovat i potvrzení banky, že po uhrazení závazku z úvěru dojde k výmazu zástavního práva.
• POZOR v případě nebude-li prodej uskutečněn na konci sjednaného úrokového období, bude po Vás i v tomto případě banka zřejmě požadovat penále za předčasné ukončení respektive splacení hypotéky.

Jaký je postup pro uzavření hypoteční smlouvy?

Jako první věc pro získání hypotéky potřebujete zjistit, jestli na hypotéku dosáhnete. Pro tyto potřeby stačí kontaktovat našeho hypotečního specialistu, který na základě telefonického rozhovoru dokáže posoudit vaše osobní možnosti, případně si s Vámi domluví osobní schůzku, kde Vám zdarma pomůže s výběrem vhodného produktu na míru.

Jak dlouho trvá vyřízení hypotečního úvěru?

Znalecký odhad nemovitosti trvá zhruba 1 týden a schvalování úvěru v bance cca 14 dní, záleží vždy na konkrétní bance a rychlosti dodání všech potřebných podkladů.

Jakou formou je možné hradit rezervační poplatek?

Rezervaci je možné uhradit v hotovosti při podpisu smlouvy, případně do několika dnů uhradit na bankovní účet realitní společnosti. V ostatních případech je též možné domluvit úhradu části rezervačního poplatku formou směnky.

Mohu si pro prodej nemovitosti vybrat makléře, anebo mi bude někdo automaticky přidělen?

Nemáme stanovena žádná omezení pro výběr makléře. Pokud si budete přát spolupracovat s jiným naším makléřem, jde o Vaše právo. Je však vhodné vybírat makléře na základě jeho specializace a zkušeností z lokality, kterou dobře zná. V případě, že budete chtít vybrat vhodného makléře z našeho týmu, kontaktujte Mgr. Michala Balíka, tel. 604 880 596, nebo mailem office@reality-czech.cz, který Vám osobně vybere vhodného makléře.

Mohu si v Česku koupit byt i když jsem cizinec?

Vstupem do Evropské unie se dveře ke koupi nemovitostí otevřely i v tomto ohledu. Je zde ale stále několik formalit, které je třeba splnit a které s Vámi případně rádi projednáme osobně, telefonicky či emailem.

Kdo hradí daň z nabytí nemovitých věcí?

Ze zákona je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce (prodávající), nedohodnou-li se strany jinak. Tzn. že pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, hradí tuto daň vždy prodávající. I nadále však platí, že nabyvatel (kupující) je v tomto případě ručitelem platby daně. Tuto situaci řešíme v našich smlouvách institutem úschovy kupní ceny a úhrady předpokládané daně z nabytí nemovitosti přímo z úschovy.
Konečná daň z nabytí nemovitosti je ve výši 4% ze sjednané ceny nebo z vyšší zjištěné ceny vyměřené přímo příslušným finančním úřadem ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé ceny, nebo dle znaleckého posudku.
Oproti původní právní úpravě nový zákon výrazně omezuje povinnost předkládat pro stanovení základu daně znalecké posudky. Znalecký posudek není vyžadován například při převodech nemovitostí určených k bydlení, rekreaci, garáží apod., zatímco při převodech nemovitostí, které jsou součástí obchodního majetku je povinnost předložení znaleckého posudku zachována.

Co je to katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v ČR, který zahrnuje jejich soupis a popis, a jejich polohové a geometrické určení. Jde o seznam veřejný, každý si tedy může informaci z katastru vyžádat. Odkaz na stránky katastrálního úřadu je v sekci Servis pro klienty > Důležité odkazy.

Co je katastrální mapa?

Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo obsahující body bodového pole, polohopis a popis, který zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území tvořící předmět katastru nemovitostí. Odkaz na stránky katastrálního úřadu je v sekci Servis pro klienty > Důležité odkazy.

Co je to LV (list vlastnictví), lidově též „výpis z katastru“ (což je nepřesné)?

List vlastnictví je veřejná listina, která prokazuje stav evidovaný v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení. Označuje se číslem listu vlastnictví a jako veřejná listina musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku.
List vlastnictví vyhotoví na požádání příslušný katastrální úřad, anebo je možné ho získat na místech označených jako i-pointu, Czech-point, či na notářských úřadech.

Co je to věcné břemeno?

Věcná břemena je právo třetí osoby, které omezuje vlastníka nemovitostí v dispozici tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcná břemena jsou např. právo průchodu, čerpání vody, vedení a provoz elektrické přípojky apod.

AKTUALITY

U stavebního spoření vedou rekonstrukce
U stavebního spoření vedou rekonstrukce

Podle statistiky Asociace stavebních spořitelen za posledních deset let vedou při čerpání úvěru ze stavebního spoření rekonstrukce a modernizace domů a bytů. Tuto formu úvěru využívá více než…

V Brně je dvakrát více bytů k pronájmu než…
V Brně je dvakrát více bytů k pronájmu než loni na podzim

Navzdory pandemii a vyhlášenému nouzovému stavu se v Brně v druhém čtvrtletí prodalo více nových bytů než loni. Výrazně stoupl také počet bytů k pronájmu a zároveň se znatelně prodloužila průměrná…

Náš tip

Website Template by www.templatemonster